EULÀLIA

RESTAURADORA D'OBRES D'ART

pàgina d'inici

OBRA PICTÓRICA

 

Quadre amb pèrdua de la capa de preparació

ESTAT INICIAL

 

El quadre presentava pèrdues de la capa pictòrica. La capa de preparació havia perdut certa adherència . Aquesta pèrdua segurament  s'ha accentuat degut a canvis de temperatura donant lloc al esquarterament i a la caiguda de la capa pictòrica.

 

DESPRÉS DE LA RESTAURACIÓ

 

 

 

S'ha realitzat un tractament d’adherència en la capa pictòrica. En les llacunes s'ha realitzat un estucat establint el mateix nivell que la resta de la capa de preparació igual que s'han reintegrat les zones faltants amb un criteri del tot il·lusionista.

 

 

 

 

 

 

tornar a la pàgina inicial                                                                     pàgina anterior

Eulàlia Restauradora Barcelona telèfon: 650038729 info@eulaliarestauradora.com

exemples de restauració
cost d'una restauració

currículum

manera de contactar
venda de nines
Complements per les nines
Venda d'imatges religioses
Venda de rellotges
Venda de ventalls