EULÀLIA

RESTAURADORA D'OBRES D'ART

pàgina d'inici

IMATGES

 Imatge ( talla) de Sant Antoni amb el nen Jesús

 

ESTAT INICIAL

 

 

 

Talla Imatge de Sant Antoni amb el nen Jesús la peça presentava un procés de deteriorament avançat  sobretot en la capa de preparació degut a la falta d’adherència d'aquesta . Les extremitats dels dos personatges presentaven pèrdues i sobretot en la cara dels dos personatges.

 

 

DESPRÉS DE LA RESTAURACIÓ

 

 

 

 

S'ha restaurat la imatge mantenint tota la part original (la que s'ha pogut mantenir). En tota la peça, per evitar la caiguda de la capa pictòrica s’ aplicat un consolidant. En les zones més representatives com les cares tan de Sant Antoni com la del Nen Jesús s'ha realitzat una reconstrucció.

El suport estava afectat per carcoma, el qual s'ha sotmès a un tractament per des parasitar-ho.

 

 

 

 

              tornar a la pàgina inicial                                                                           pàgina anterior

Eulàlia Restauradora Barcelona telèfon: 650038729 info@eulaliarestauradora.com

exemples de restauració
cost d'una restauració

currículum

manera de contactar
venda de nines
Complements per les nines
Venda d'imatges religioses
Venda de rellotges
Venda de ventalls