(+34) 650 038 729 Barcelona

Altres Restauracions

Restauració d'un quadre amb pèrdua de la capa pictòrica

En altres Restauracions moltes vegades es fan  arriben peces de diferents materials i per realitzar un treball de restauració, és molt important que un conservador i restaurador tingui coneixements de diferents tècniques per saber aplicar-les en cadascuna de les peces. Cada peça s’analitza i s’exerceix el procés que necessita per tornar l’estat més original possible.

Exemples de restauració i reparació d'altres peces

Restauració i neteja d'una màquina de cosir

Restauració d'una màquina de cosir antiga
Restauració d'una màquina de cosir antiga
Restauració d'una màquina de cosir antiga
Restauració d'una màquina de cosir antiga

Màquina de cosir antiga – Aquesta peça estava molt bruta a causa de el pas el temps. La màquina de cosir no tenia un suport a la base. La restauració ha consistit, en primer lloc, a una neteja de tipus mecànic i en certs llocs amb l’ajuda de dissolvents alcohòlics per poder extreure la capa de greix. Perquè la màquina fos el més estable possible s’ha realitzat una caixa-peanya.

Reparació i Restauració d'una esfera d'un rellotge

Restauració d'una esfera d'un rellotge de porcellana
Restauració d'una esfera d'un rellotge de porcellana
Restauració d'una esfera d'un rellotge de porcellana
Restauració d'una esfera d'un rellotge de porcellana

Esfera de porcellana blanca d’un rellotge. A causa de certs cops han aparegut zones amb pèrdues de la porcellana. La restauració en primer lloc ha consistit en un reconstrucció volumètrica de les parts que faltaven així com buscar el mateix color blanc.

Restauració d'un quadre amb pèrdua de la capa pictòrica

Restauració d'un quadre amb pèrdua de la capa pictòrica
Restauració d'un quadre amb pèrdua de la capa pictòrica
Restauració d'un quadre amb pèrdua de la capa pictòrica
Restauració d'un quadre amb pèrdua de la capa pictòrica

El quadre presentava pèrdues en la capa pictòrica, és a dir, que la capa de preparació havia perdut certa adherència sobretot a canvis de temperatura que han accentuat el seu deteriorament i, com a resultat, donant lloc a l’esquarterament i la caiguda de la capa pictòrica.

La restauració ha consistit en la realització, en primer lloc, d’un tractament d’adherència a la capa pictòrica. A les llacunes s’ha realitzat un estucat establint a el mateix nivell que la resta de la capa de preparació com la reintegració de les zones faltants amb un criteri del tot il·lusionista.

Recuperació i Restauració de joguines de cartró pedra

Restauració de joguines de Cartró pedra
Restauració de joguines de Cartró pedra
Restauració de joguines de Cartró pedra
Restauració de joguines de Cartró pedra

Elefant i cavall de grans dimensions de cartró pedra. Presentava una capa de pintura blanca en algunes zones i sobretot certes pèrdues de material a les potes i les orelles com a resultat a el pas el temps. S’han restaurat, en primer lloc s’ha realitzat un reintegració volumètrica en les zones que faltava material i s’ha intentant recuperar el color original dels animals.

Restauració d'una caixa metàl·lica antiga

Restauració d'una caixa metàl·lica antiga
Restauració d'una caixa metàl·lica antiga
Restauració d'una caixa metàl·lica antiga
Restauració d'una caixa metàl·lica antiga

La caixa metàl·lica presentava certes zones oxidades i pèrdues de l’estampat del metall com a resultat del pas del temps. La restauració ha consistit, en primer lloc, en la realització d’una neteja així com l’extracció d’una manera mecànica de les zones oxidades. Finalment com a acabat final s’ha realitzat una capa protectora.

Tots els treballs són portats a terme amb meticulositat i d’acord amb l’experiència de més de 12 anys en el sector de la restauració de metalls i antiguitats.

Les peces que entren al taller es sotmeten a un procés de reparació i restauració amb l’objectiu de retornar-li a la peça la seva bellesa original.

Si necessites restaurar o reparar qualsevol objecte, contacta amb mi per obtenir un pressupost personalitzat.

També ens dediquem