(+34) 650 038 729 Barcelona

Restauració Cristall i Vidre

La Restauració de Vidre i Cristall  pot variar en funció de la patologia o dany que l’objecte pugui presentar. Des d’una simple neteja o l’adhesió de fragments trencats, fins a la reintegració o reconstrucció de material nou per pèrdues de material original.

Els materials emprats en la restauració d’objectes de vidre han de complir amb els requisits d’estabilitat per a no comprometre la peça original. A més han de complir amb el efecte òptics pel fet que la majoria de peces de vidre són translúcides, això fa que els materials utilitzats en la reparació de l’objecte també hagin de ser-ho.

Exemples de Restauració Vidre i Cristall

Restauració d'una flor de Lotus de vidre Swarowski

Restauració d'una flor de Lotus de vidre Swarowski
Restauració i Reconstrucció d'una flor de Lotus de vidre Swarowski desenganxada. S’han unificat les diferents peces tornant-la en l’estat original.

Reparació i Restauració d'una copa de vidre de Murano

Restauració d'una copa de vidre de Murano
Estat inicial - Aquesta peça presenta tota la part superior trencada i amb pèrdua de material.
Restauració d'una copa de vidre de Murano
Estat final - Restauració i reintegració volumetrica dels faltants com el enganxat dels trossos i la reconstrucció de les pèrdues buscant la mateixa transparència.

Reconstrucció i Restauració d'un gerro d'opalina de color ocre

Restauració d'un gerro de opalina de color ocre
Estat inicial - Aquesta peça presenta tota la part superior trencada i amb pèrdua de material, sobretot en els llocs on va caure.
Restauració d'un gerro de opalina de color ocre
Estat final - Restauració i reintegració volumetrica dels faltants com el enganxat dels trossos. Els trencats s'han buscat la mateixa transparència i color.

Restauració d'un recipient arqueològic romà de vidre

Restauració d'un recipient arqueologico romà de vidre
Estat inicial - Presentava alguna concreció calcària i certa escamació del vidre
Restauració d'un recipient arqueologico romà de vidre
Estat final - Reunificació de tots els fragments i en les llacunes o pèrdues de trossos s'ha realitzat una reconstrucció de resina, s’ha pigmentat cercant el color original per unificar la peça d’una forma óptica.

Reconstrucció i Restauració d'un gerro de vidre tallat

Restauració de gerro de vidre tallat amb detalls de color vermells
Estat inicial – A causa d'un cop la peça es va fragmentar perdent part del vidre.
Restauració de gerro de vidre tallat amb detalls de color vermells
Estat final - S'han unificat els fragments. En la zona del cop hi ha una pèrdua de material la qual s’ha reconstruint amb resina intentant aconseguir la transparència adequada.

En Eulàlia Restauradora tenim àmplia experiència en la restauració i reparació d’objectes de vidre, escultures de vidre de Murano, peces Swarowski, lamparas de cristall o copes de vidre.

Contacte amb mi per a un pressupost personalitzat.

També ens Dediquem