(+34) 650 038 729 Barcelona

Restauració Cristall i Vidre

La Restauració de Vidre i Cristall  pot variar en funció de la patologia o dany que l’objecte pugui presentar. Des d’una simple neteja o l’adhesió de fragments trencats, fins a la reintegració o reconstrucció de material nou per pèrdues de material original.

Els materials emprats en la restauració d’objectes de vidre han de complir amb els requisits d’estabilitat per a no comprometre la peça original. A més han de complir amb el efecte òptics pel fet que la majoria de peces de vidre són translúcides, això fa que els materials utilitzats en la reparació de l’objecte també hagin de ser-ho.

Exemples de Restauració Vidre i Cristall

Restauració d'una flor de Lotus de vidre Swarowski

Restauració d'una flor de Lotus de vidre Swarowski
Restauració i Reconstrucció d'una flor de Lotus de vidre Swarowski desenganxada. S’han unificat les diferents peces tornant-la en l’estat original.

Reparació i Restauració d'una copa de vidre de Murano

Restauració copa de Murano
Restauració copa de Murano
Restauració copa de Murano

La copa de Cristall de Murano presentava tota la part superior trencada i amb pèrdues de material

Restauració copa de Murano
Restauració copa de Murano
Restauració copa de Murano

La Restauració ha consistit en una reconstrucció i la reintegració volumètrica dels faltants. S’ha unificat els fragments trencats i reconstruït les zones que faltaven. 

Reconstrucció i Restauració d'un gerro d'opalina de color ocre

Restauració d'un recipient arqueològic romà de vidre

Restauració d'un recipient arqueològic romà de vidre
Restauració d'un recipient arqueològic romà de vidre
Restauració d'un recipient arqueològic romà de vidre
Restauració d'un recipient arqueològic romà de vidre

La peça presentava concrecions calcàries i certes escamacions del vidre. S’han reunificat tots els fragments  i en les llacunes o pèrdues dels fragments s’ha realitzat una reconstrucció amb resina pigmentada intentant cercar el color original unificat la peça d’una manera óptica.

Restauració i reconstrucció d'un gerro d'opalina blava

Restauració d'un gerro d'opalina blava
Restauració d'un gerro d'opalina blava
Restauració d'un gerro d'opalina blava
Restauració d'un gerro d'opalina blava

El Gerro presenta diferents trencaments i pèrdues de material. El treball va consistir en unificar els fragments i la reconstrucció volumètrica de les zones que falten amb Resina Epoxi.

Reconstrucció i restauració d'una safata amb peixos

Reconstrucció i restauració d'una safata amb peixos
Reconstrucció i restauració d'una safata amb peixos
Reconstrucció i restauració d'una safata amb peixos
Reconstrucció i restauració d'una safata amb peixos

La Safata presentava diferents trencaments i pèrdues de fragments de vidre. La restauració ha consistit en la unificació dels fragments i la reconstrucció de les zones mancants.

Reconstrucció i Restauració d'un gerro de vidre tallat

Restauració de gerro de vidre tallat amb detalls de color vermells
Estat inicial – A causa d'un cop la peça es va fragmentar perdent part del vidre.
Restauració de gerro de vidre tallat amb detalls de color vermells
Estat final - S'han unificat els fragments. En la zona del cop hi ha una pèrdua de material la qual s’ha reconstruint amb resina intentant aconseguir la transparència adequada.

En Eulàlia Restauradora tenim àmplia experiència en la restauració i reparació d’objectes de vidre, escultures de vidre de Murano, peces Swarowski, lamparas de cristall o copes de vidre.

Contacte amb mi per a un pressupost personalitzat.

També ens Dediquem