(+34) 650 038 729 Barcelona

Política de Privacitat

Protecció de dades

S’informa el Client que, per cursar la comanda, la Societat recull les dades de caràcter personal de l’Client, que s’incorporen a un fitxer automatitzat propietat de la Societat: nom i cognoms, usuari i contrasenya del compte de què disposa el client en el Lloc, adreça de correu electrònic, número de telèfon DNI / NIE / passaport, adreça de la residència de el client, adreça de lliurament i mitjans de pagament. A l’efectuar una compra a través del Lloc o de el Servei d’Atenció a l’Client, el Client presta el seu consentiment i es dóna per informat que les dades facilitades s’incorporaran a l’esmentat fitxer automatitzat de la Societat. Aquestes dades es recullen amb la finalitat de gestionar el lliurament dels productes adquirits pel client així com perquè pugui obtenir el perfil de clients per a un millor desenvolupament dels seus productes i serveis.

Aquestes informacions són necessàries per al tractament de la comanda i l’execució del mateix. La consignació de la informació de caràcter personal sol·licitada a l’Client per a la tramitació d’una comanda té caràcter obligatori, de manera que la negativa a subministrar-implicarà impossibilitat de poder ser client de la Societat. D’acord amb la Directiva 95/46 / CE de el 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de persones físiques pel que fa a el tractament de les informacions de caràcter personal i la lliure circulació d’aquestes informacions, ia la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i els seus reglaments de desenvolupament, l’informa que les dades de caràcter personal proporcionades per vostè a través de l’correu electrònic, formularis d’informació o subscripció, o els processos de contractació quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres productes i serveis i controlar la gestió comptable de l’empresa.

El Client podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en qualsevol moment , si resultés pertinent, així com la revocació de l’consentiment per a la cessió de les seves dades .Per exercir aquest dret només cal enviar un correu [email protected].

PRIVACITAT

La Societat es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat de el fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-ia adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol.
Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides a persones ni a entitats alienes a la nostra empresa, fora de perill de les excepcions recollides en la Llei o que resulti necessari per a la prestació dels nostres serveis.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat vostè consent expressament el tractament de les seves dades anteriorment exposats. Així mateix, l’acceptació d’aquesta política de privacitat implica que les dades que vostè ens proporciona són certes, veraces, exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte que es pogués derivar d’aquest incompliment. En el cas que les dades aportades siguin d’un tercer, vostè garanteix que hagi estat informat d’aquesta política de privacitat i que li ha donat la seva autorització per proporcionar les seves dades a La Societat.