(+34) 650 038 729 Barcelona

Restauració de Cristall i Vidre

El procés de restaurar objectes de vidre o cristall pot variar en funció de la patologia o dany que l’objecte pugui presentar. Des d’una simple neteja o l’adhesió de fragments trencats, fins a la reintegració de material nou per pèrdues de material original.

Els materials emprats en la restauració d’objectes de vidre han de complir amb els requisits d’estabilitat per a no comprometre la peça original. A més han de complir amb requisits òptics pel fet que la majoria de peces de vidre són translúcides, això fa que els materials emprats en la reparació de l’objecte també hagin de ser-ho.

Exemples de restauració i reparació d'objectes de vidre

Restauració d'una flor de Lotus de vidre Swarowski

Restauració d'una flor de Lotus de vidre Swarowski
Restauración de pieza de cristal Swarowski

Restauració d'una copa de vidre de Murano

Restauració d'una copa de vidre de Murano
Estat inicial - Aquesta peça presenta tota la part superior trencada i amb pèrdua de material.
Restauració d'una copa de vidre de Murano
Estat final - Restauració i reintegració volumetrica dels faltants com el enganxat dels trossos i la reconstrucció de les pèrdues buscant la mateixa transparència.

Restauració d'un gerro d'opalina de color ocre

Restauració d'un gerro de opalina de color ocre
Estat inicial - Aquesta peça presenta tota la part superior trencada i amb pèrdua de material, sobretot en els llocs on va caure.
Restauració d'un gerro de opalina de color ocre
Estat final - Restauració i reintegració volumetrica dels faltants com el enganxat dels trossos. Els trencats s'han buscat la mateixa transparència i color.

Restauració d'un recipient arqueològic romà de vidre

Restauració d'un recipient arqueologico romà de vidre
Estat inicial - Presentava alguna concreció calcària i certa escamació de l'vidre.
Restauració d'un recipient arqueologico romà de vidre
Estat final - Reunificació de tots els fragments i en les llacunes o pèrdues de trossos s'ha realitzat una reconstrucció de resina, s’ha pigmentat cercant el color original per unificar la peça.

Restauració d'un gerro de vidre tallat amb detalls de color vermells

Restauració de gerro de vidre tallat amb detalls de color vermells
Estat inicial – A causa d'un cop la peça es va fragmentar.
Restauració de gerro de vidre tallat amb detalls de color vermells
Estat final - S'han unificat els fragments. En la zona del cop hi ha una pèrdua de material la qual s’ha reconstruint amb resina intentant aconseguir la transparència adequada.

En Eulàlia Restauradora tenim àmplia experiència en la restauració i reparació d’objectes de vidre, escultures de vidre de Murano, peces Swarowski, lamparas de cristall o copes de vidre.

Contacte amb mi per a un pressupost personalitzat.