(+34) 650 038 729 Barcelona

Restauració Imatges Religioses

La Restauració  imatges Religioses té com a principal objectiu retornar-li  l’objecte seva originalitat i funcionalitat per a la qual es van dissenyar i van crear.

La restauració imatgeria religiosa, pot incloure la reparació d’alguna de les parts trencades, bases o extremitats de la peça. En el procés propi de restauració sempre s’intenten utilitzar els mateixos materials  més idonis en cada peça  igual que cercar els mateixos colors per donar-li la vivacitat original.

Exemples de restauració imatges religioses

Sagrat cor de l'Església de Molins de Rei

Restauracio sagrat cor esglesia molins de rei
Restauracio sagrat cor esglesia molins de rei
Restauracio sagrat cor esglesia molins de rei
Restauracio sagrat cor esglesia molins de rei
Restauracio sagrat cor esglesia molins de rei

Restauració d’un Sagrat Cor de grans dimensions. Aquesta imatge presentava certes esquerdes i una capa de brutícia . A la vora del vestit té una decoració amb daurats que amb el pas del temps i la brutícia ha anat perdent la seva vivacitat.

Restauracio sagrat cor parroquia molins rei
Restauracio sagrat cor parroquia molins rei
Restauracio sagrat cor parroquia molins rei
Restauracio sagrat cor parroquia molins rei
Restauracio sagrat cor parroquia molins rei

El Sagrat Cor s’ha restaurat, en primer lloc s’ha fet una neteja de la peça com una reconstrucció de les esquerdes que tenia.

Restauració d'un nen Jesús d'Olot

Restauració d'un nen Jesús trencat d'Olot
Restauració d'un nen Jesús trencat d'Olot
Restauració i reconstrucció d'un nen Jesús d'Olot
Restauració i reconstrucció d'un nen Jesús d'Olot

Restauració d’un Nen Jesús d’Olot, aquesta peça presentava pèrdua en els dits i diferents trencats en el cos. A causa de el pas de temps s’han perdut els detalls de la cara com les celles. Com a resultat s’ha realitzat una reconstrucció volumètrica de tots els dits a més de consolidar les esquerdes i dissimular-les. En últim lloc la reintegració pictòrica  tornant el color original en les zones que s’ha perdut.

Imatge de la Mare de Déu del Carme de Salou

Restauracio mare de deu de salou
Restauracio mare de deu de salou
Restauracio mare de deu de salou
Restauracio mare de deu de salou

Imatge Religiosa de grans dimensions de escaiola, atribuida dels tallers d’Olot. Té certs trencats en les extremitats i en la corona degut al patiments de cops.Els colors han perdut la seva coloració pel pas del temps.

Restauracio mare de deu de salou
Restauracio mare de deu de salou de salouvirgen de salou
Restauracio mare de deu de salou
Restauracio mare de deu de salou

La Restauració ha consistit en la reconstrucció volumétrica de les parts que faltaven.  S’han recuperat els colors perduts igual que els  daurats que han tingut una oxidació degut a la humitat i el pas del temps. 

Talla de fusta Sant Antoni de Pàdua amb el nen Jesús

Restauració d'una talla de fusta de Sant Antoni
Restauració d'una talla de fusta de Sant Antoni
Restauració d'una talla de fusta de Sant Antoni

Talla de fusta, peça de principis del s. XIX. La peça presentava una pèrdua en la capa de la preparació degut al pas del temps i a la humitat.

Restauració d'una talla de fusta de Sant Antoni
Restauració d'una talla de fusta de Sant Antoni
Restauració d'una talla de fusta de Sant Antoni

S’ha realizat una desparatització ja que tenia certes restes de carcoma. S’ha fixat la capa de la preparació de la policromia. En la cara s’ha estucat, reintegrant les pèrdues com la reconstrucció pictórica cercant els mateixos colors.

Restauració de talla de fusta de Santa Clara

Restauración talla de Santa Teresa
Restauración talla de Santa Teresa
Restauració Talla de futa Santa Teresa
Restauració talla de fusta Santa Teresa

Talla de principis del s.XIX. La imatge tenia pèrdues dels dits a causa del pas del temps com també a la capa pictòrica de la cara.

S’ha fixat i consolidat la capa d’imprimació i la policromia. També s’han reintegrat les llacunes de material, com la reintegració cromàticament amb el color original.

Restauración Virgen de Montserrat, Moreneta

Restauració Mare de Déu de Montserrat
Restauració Mare de Déu de Montserrat
Restauració Mare de Déu de Montserrat
Restauració Mare de Déu de Montserrat

Imatge de la Mare de Déu de Montserrat, La Moreneta. La peça presentava pèrdua en els dits i de la capa pictórica degut al contacte constant dels fidels.

Restauració Mare de Déu de Montserrat
Restauració Mare de Déu de Montserrat
Restauració Mare de Déu de Montserrat
Restauració Mare de Déu de Montserrat

La Moreneta se li han reconstruït els dits que faltaven.  L’acabat final s’ha realizat com un daurat brillant.

Renovació d'imatge religiosa de la Mare de Déu de Lourdes

Restauració d'imatge religiosa de la Mare de Déu de Lourdes
Figura de guix la qual ha patit una pèrdua de material com de la capa pictòrica degut a la humitat.
Restauració d'imatge religiosa de la Mare de Déu de Lourdes
En primer lloc s'ha reconstruït les parts que faltaven. Finalment s’ha reconstruït pictòricament buscant els mateixos colors, com la creació uns ulls nous.

Imatge de la Mare de Déu del Carme amb el Nen Jesús

Restauració Mare de Déu del Carme
Restauració Mare de Déu del Carme
Restauració Mare de Déu del Carme
Restauració Mare de Déu del Carme

Imatge Religiosa de la Mare de Déu del Carme que presenta una antiga restauració i certs trencats com pérdues de material.

En primer lloc s’ha realitzat una neteja i una extracció dels repintats de l’antiga restauració. Finalment s’ha realitzat una reconstrucció pictórica seguint la iconografia del colors de la Mare de Déu de Carme.

Restauració d'una imatge d'un Sant Crist de la Parròquia de la Verge de Natzaret

Restauració d'una imatge d'un Sant Crist de la Parròquia de la Verge de Natzaret
La imatge presentava una pèrdua de capa pictòrica de les extremitats a causa de contacte constant dels fidels. Com l'aparició d'esquerdes a la zona d'unió entre els braços i el cos.
Restauració i Conservació d'una imatge d'un Sant Crist de la Parròquia de la Verge de Natzaret
S'ha restaurat tornant a la seva vivacitat original.

Talla de Fusta d'una Cap i Pota de principis del s.XIX

Restauració Cap i Pota
Restauració Cap i Pota
Restauració Cap i Pota
Restauració Cap i Pota

Imatge Religiosa , talla de fusta anomenada Cap i Pota. Aquesta peça de fusta té  pèrdues en els dits i esquerdes en la capa pictórica en el coll i la cara.

S’ha realiza’t una reconstrucció dels dits i de les esquerdes. Com la cerca dels mateixos colors.

Restauració d'una figura d'un nen Jesús

Estat inicial - Aquesta peça presentava una antiga restauració i uns trencats a la cama, braç i la cara.

Cada obra d’art s’ha de tractar amb la màxima cura ja que, independentment del seu valor econòmic ja que  és alguna cosa més que un simple objecte. En les imatges hi ha història, valors, emocions que mereixen el màxim respecte.

 

Tots els treballs són portats a terme amb meticulositat i d’acord amb l’experiència de més de 12 anys en el sector de la restauració d’imatgeria.

 

Si necessites restaurar o reparar una imatge religiosa o talla, contacta amb mi per obtenir un pressupost personalitzat.

També ens dediquem