(+34) 650 038 729 Barcelona

Restauració Imatges Religioses

La Restauració  imatges Religioses té com a principal objectiu retornar-li  l’objecte seva originalitat i funcionalitat per a la qual es van dissenyar i van crear.

La restauració imatgeria religiosa, pot incloure la reparació d’alguna de les parts trencades, bases o extremitats de la peça. En el procés propi de restauració sempre s’intenten utilitzar els mateixos materials  més idonis en cada peça  igual que cercar els mateixos colors per donar-li la vivacitat original.

Exemples de restauració imatges religioses

Restauració d'un nen Jesús d'Olot

Restauració d’un Nen Jesús d’Olot, aquesta peça presentava pèrdua en els dits i diferents trencats en el cos. A causa de el pas de temps s’han perdut els detalls de la cara com les celles. Com a resultat s’ha realitzat una reconstrucció volumètrica de tots els dits a més de consolidar les esquerdes i dissimular-les. En últim lloc la reintegració pictòrica  tornant el color original en les zones que s’ha perdut.

Imatge de la Mare de Déu del Carme de Salou

Restauració d'imatge de la Mare de Déu del Carme de Salou
Imatge d’una Mare de Déu de grans dimensions de guix segurament dels tallers d'Olot. Té certs trencats a les extremitats i la corona causa de cops que ha patit. El color s'ha perdut a conseqüència del pas de el temps
Restauració i reconstrucció d'imatge de la Mare de Déu del Carme de Salou
La Restauració ha consistit en la reconstrucció i reposició de les peces que en conseqüència faltaven. Els colors havien perdut la seva coloració original i els daurats han sofert una oxidació a causa de la humitat i el pas del temps. S'ha realitzat una reintegració cromàtica.

Talla de fusta Sant Antoni de Pàdua amb el nen Jesús

Restauració de talla de fusta Sant Antoni de Pàdua amb el nen Jesús
Talla de fusta, peça de principis del s.XIX. L'escultura presentava una pèrdua en la capa de preparació pictòrica (petit recobriment de guix) a causa de la humitat i el pas de el temps.
Restauració de talla de fusta Sant Antoni de Pàdua amb el nen Jesús
El suport de fusta tenia alguna resta de corc de manera que s'ha realitzat una desinfecció. A més s'ha fixat la capa d'imprimació i de la policromia. També a la cara s'ha estucat, reintegrant les llacunes i finalment s'ha reintegrat cromàticament, tornar el color original en les zones que ha perdut.

Restauració de talla de fusta de Santa Clara

Restauració de talla de fusta de Santa Clara
Talla de principis del s.XIX. La imatge tenia pèrdues de dits a causa del pas del temps com també en llacunes en la capa pictòrica de la cara.
Restauració i recuperació de talla de fusta de Santa Clara
En primer lloc s'ha fixat i consolidat la capa d'imprimació i policromia. També s'ha estucat, reintegrant les llacunes de material. Finalment s'ha reintegrat cromàticament, tornar el color original de les zones que s'ha perdut.

Renovació d'imatge religiosa de la Mare de Déu de Lourdes

Restauració d'imatge religiosa de la Mare de Déu de Lourdes
Figura de guix la qual ha patit una pèrdua de material com de la capa pictòrica degut a la humitat.
Restauració d'imatge religiosa de la Mare de Déu de Lourdes
En primer lloc s'ha reconstruït les parts que faltaven. Finalment s’ha reconstruït pictòricament buscant els mateixos colors, com la creació uns ulls nous.

Imatge de la Mare de Déu del Carme amb el Nen Jesús

Imatge de la Mare de Déu del Carme amb el Nen Jesús
L’escultura de guix d’una Mare de Déu presenta una antiga restauració certs trencat i també pèrdues de material.
Recuperació Imatge de la Mare de Déu del Carme amb el Nen Jesús
En primer lloc s'ha realitzat una neteja i una extracció dels repintats de l’antiga restauració. Finalment s'ha realitzat una reconstrucció pictòrica seguint la iconografia dels colors de la Mare de Déu del Carme.

Restauració d'una imatge d'un Sant Crist de la Parròquia de la Verge de Natzaret

Restauració d'una imatge d'un Sant Crist de la Parròquia de la Verge de Natzaret
La imatge presentava una pèrdua de capa pictòrica de les extremitats a causa de contacte constant dels fidels. Com l'aparició d'esquerdes a la zona d'unió entre els braços i el cos.
Restauració i Conservació d'una imatge d'un Sant Crist de la Parròquia de la Verge de Natzaret
S'ha restaurat tornant a la seva vivacitat original.

Talla de Fusta d'una Cap i Pota de principis del s.XIX

Talla de fusta Imatge d'una Cap i Pota de principis de l's.XIX
Peça de fusta amb pèrdua de en els dits i esquerdes a la capa pictòrica de el coll i la cara.
Talla d'una Imatge d'una Cap i Pota de principis de l's.XIX
S'ha realitzat la reconstrucció dels dits i cobriment de les esquerdes i buscat els mateixos colors.

Restauració d'una figura d'un nen Jesús

Restauració d'una figura d'un nen Jesús
Estat inicial - Aquesta peça presentava una antiga restauració i uns trencats a la cama, braç i la cara.
Restauració d'una figura d'un nen Jesús
Estat final - S'han extret les capes de pintures afegides per poder trobar el color original. Reconstrucció volumètrica i consolidació de les parts trencades. Realització de la reconstrucció pictòrica buscant els colors més semblants a l'original.

Cada obra d’art s’ha de tractar amb la màxima cura ja que, independentment del seu valor econòmic ja que  és alguna cosa més que un simple objecte. En les imatges hi ha història, valors, emocions que mereixen el màxim respecte.

 

Tots els treballs són portats a terme amb meticulositat i d’acord amb l’experiència de més de 12 anys en el sector de la restauració d’imatgeria.

 

Si necessites restaurar o reparar una imatge religiosa o talla, contacta amb mi per obtenir un pressupost personalitzat.

També ens dediquem