(+34) 650 038 729 Barcelona

Restauració d’Imatges Religioses

La restauració d’una imatge religiosa té com a principal objectiu retornar-li a l’objecte seva originalitat i funcionalitat per a la qual es van dissenyar i van crear.

 

La restauració d’imatgeria religiosa, pot incloure la reparació d’alguna de les parts trencades, bases o extremitats de la peça. En el procés propi de restauració sempre s’intenten utilitzar els mateixos materials  més idonis en cada peça  igual que cercar els mateixos colors per donar-li la vivacitat original.

 

Exemples de restauració d'imatges religioses

Restauració d'un nen Jesús d'Olot

Restauració d’un Nen Jesús d’Olot, aquesta peça presentava pèrdua en els dits i diferents trencats en el cos. A causa del pas de temps s’han perdut els detalls del color de la peça com les celles. S’ha realitzat un reconstrucció volumètrica de tots els dits, com la consolidació de les esquerdes i la seva dissimulació; reintegració pictòrica buscant els mateixos colors.

Restauració d'imatge de la Mare de Déu del Carme de Salou

Restauració d'imatge de la Mare de Déu del Carme de Salou
Estat inicial -Verge de grans dimensions d'escaiola segurament dels tallers d'Olot. La figura presentava diferents trencats i pèrdues de material, sobretot dits i part de la corona de la Verge.
Restauració d'imatge de la Mare de Déu del Carme de Salou
Estat final - Els colors havien perdut la seva coloració original i els daurats han patit una oxidació a causa de la humitat i el pas de el temps.

Restauració de talla de fusta Sant Antoni de Pàdua amb el nen Jesús

Restauració de talla de fusta Sant Antoni de Pàdua amb el nen Jesús
Estat inicial - Presentava una pèrdua en la capa de preparació pictòrica (petit recobriment d'escaiola) a causa de la humitat i el pas de el temps.
Restauració de talla de fusta Sant Antoni de Pàdua amb el nen Jesús
Estat final - S'ha realitzat una consolidació de la capa pictòrica existent i una reconstrucció volumètrica i pictòrica de les cares de les imatges.

Restauració de talla de fusta de Santa Clara

Restauració de talla de fusta de Santa Clara
Estat inicial - La imatge tenia pèrdues dels dits com també a la capa pictòrica de la cara. S'ha realitzat una neteja de la figura.
Restauració de talla de fusta de Santa Clara
Estat final - S'ha realitzat una reconstrucció volumètrica dels dits i reconstrucció i consolidació del capa pictòrica buscant els mateixos colors, donant una nova expressivitat i lluminositat.

Restauració d'imatge religiosa de la Mare de Déu de Lourdes

Restauració d'imatge religiosa de la Mare de Déu de Lourdes
Estat inicial - Figura d'escaiola la qual ha patit una pèrdua de material com de la capa pictòrica a causa de la humitat.
Restauració d'imatge religiosa de la Mare de Déu de Lourdes
Estat final - S'ha reconstruït les parts que faltaven. Realització d'una reconstrucció pictòrica buscant els mateixos colors, com la creació uns ulls nous.

Imatge de la Mare de Déu del Carme amb el Nen Jesús

Imatge de la Mare de Déu del Carme amb el Nen Jesús
Estat inicial - La figura presentava una antiga restauració.
Imatge de la Mare de Déu del Carme amb el Nen Jesús
Estat final - S'ha realitzat una neteja i una extracció de la restauració antiga. S'ha realitzat una reconstrucció pictòrica seguint els colors de la Verge.

Restauració d'una imatge d'un Sant Crist de la Parròquia de la Verge de Natzaret

Restauració d'una imatge d'un Sant Crist de la Parròquia de la Verge de Natzaret
Estat inicial - La imatge presentava una pèrdua de capa pictòrica de les extremitats a causa de contacte constant dels fidels. Com l'aparició d'esquerdes a la zona d'unió entre els braços i el cos.
Restauració d'una imatge d'un Sant Crist de la Parròquia de la Verge de Natzaret
Estat final - S'ha restaurat tornant a la seva vivacitat original.

Imatge d'una Cap i Pota de principis del s.XIX

Imatge d'una Cap i Pota de principis de l's.XIX
Estat inicial - Peça de fusta amb pèrdua de en els dits i esquerdes a la capa pictòrica de el coll i la cara.
Imatge d'una Cap i Pota de principis de l's.XIX
Estat final - S'ha realitzat la reconstrucció dels dits i cobriment de les esquerdes i buscat els mateixos colors.

Restauració d'una figura d'un nen Jesús

Restauració d'una figura d'un nen Jesús
Estat inicial - Aquesta peça presentava una antiga restauració i uns trencats a la cama, braç i la cara.
Restauració d'una figura d'un nen Jesús
Estat final - S'han extret les capes de pintures afegides per poder trobar el color original. Reconstrucció volumètrica i consolidació de les parts trencades. Realització de la reconstrucció pictòrica buscant els colors més semblants a l'original.

Cada obra d’art s’ha de tractar amb la màxima cura ja que, independentment del seu valor econòmic és alguna cosa més que un simple producte. En les imatges hi ha història, valors, emocions que mereixen el màxim respecte.

 

Tots els treballs són portats a terme amb meticulositat i d’acord amb l’experiència de més de 12 anys en el sector de la restauració d’imatgeria.

 

Si necessites restaurar o reparar una imatge religiosa o talla, contacta amb mi per obtenir un pressupost personalitzat.

Todos los trabajos son llevados a cabo con meticulosidad y de acuerdo con la experiencia de más de 12 años en el sector de la restauración de imaginería.

Si necesitas restaurar o reparar una imagen religiosa o talla, contacta conmigo para obtener un presupuesto personalizado.