(+34) 650 038 729 Barcelona

Restauració Ventalls

Restauración de abanicos antiguos

La Restauració de Ventalls o la seva Reparació té com a objectiu la restitució de les seves característiques físiques i estètiques o artístiques. En altres paraules, s’apropa el màxim possible al seu estat original.

Sovint els ventalls són sotmesos a forces mecàniques que, degut a la seva naturalesa funcional i sobretot a la fragilitat dels seus materials, acaben generant com a resultat seriosos danys estructurals.

Exemples de Restauració Ventalls

Reparació Ventall de varillatge de nacre i país de tul decorat amb dibuixos aquarel·lats i brodats

Restauración abanico nácar y país de tul
Restauración abanico nácar y país de tul
Restauración abanico nácar y país de tul

Estat Inicial- El ventall presentava certs trencaments al país sobretot als plecs.

Restauración abanico nácar y país de tul
Restauración abanico nácar y país de tul
Restauración abanico nácar y país de tul

Estat Final- S’ha realitzat un reforç de paper Japó a la zona del revers unificant les zones esquinçades.

Restauració Ventall Cantonès o 1000 cares

Restauración abanico Cantonés
Restauración Abanico Cantonés
Restauración abanico catonés o de las mil caras roto
Restauración abanico Cantonés

Estat inicial – Ventall Cantonès o de les 1000 cares. El País és de seda amb figures que tenen les cares fetes d’ivori i la roba estan pintades o sedes aplicades. És un exemple daquest estil de ventalls pels colors forts i escenes de la vida de la cort com els esdeveniments populars. Tot i això el país presenta un trencat a la part central i un desgast del material a causa dels plecs.

Restauración abanico catonés o de las mil caras roto de seda
Restauración abanico Cantonés
Restauración abanico Cantonés
Restauración abanico catonés o de las mil caras roto de seda

Estat final – Ventall de les 100 cares amb les varetes i guardes laquejades negres i decorades amb escenes figuratives en daurat. En primer lloc s’han fet empelts de paper japó sobretot en les més febles i en conseqüència s’ha reconstruït pictòricament buscant els mateixos colors.

Recuperació Ventall de procedència anglesa de finals del s.XVIII

Restauración abanico isabelino madreperla
Restauración abanico isabelino madreperla
Restauración abanico isabelino madreperla
Restauración abanico isabelino madreperla

Estat Inicial – Ventall amb varetas amb relleus de mareperla i país de seda amb brodats de fil daurat i incrustacions de lluentons. El ventall presentava una restauració antigues. A la zona del revers hi havia uns papers enganxats com a reforç de les zones trencades. Certes varetes i la guarda estaven trencats.

Restauración abanico isabelino madreperla
Restauración abanico isabelino madreperla
Restauración abanico isabelino madreperla
Restauración abanico isabelino madreperla

Estat Final – La restauració ha consistit en el reforç i enganxat de les varetes de mareperla.. Per reforçar les zones trencades s’ha fet un país de paper japó a la zona del revers

Restauració Ventall Isabelí principi s.XIXamb varetes de pinyol cisellat

Restauración abanico de varillaje de hueso
Restauración abanico de varillaje de hueso
Restauración abanico de varillaje de hueso
Restauración abanico de varillaje de hueso

Estat Inicial – Ventall isabelí de principi del s.XIX. Té Les varetes d’os cisellades i un detall central amb una cromolitografia. El país és de paper amb escenes medievals, aquest presenta certs trencats i enganxats amb cintes adhesives. Té una guarda trencada.

Restauración abanico de varillaje de hueso
Restauración abanico de varillaje de hueso
Restauración abanico de varillaje de hueso
Restauración abanico de varillaje de hueso

Estat Final – La restauració ha consistit en l’extracció de les cintes adhesives mitjançant calor. Per reforçar les zones trencades s’han fet empelts amb paper japó i una reconstrucció pictòrica cercant els mateixos colors. S’ha reforçat la guarda.

Reconstrucció Ventalls xinès del segle XIX, que respon a la tipologia coneguda com a “ ventall de les Mil Cares”

Restauración abanico de mil caras
Restauración abanico de mil caras
Restauración abanico de mil caras

Estat inicial – Ventall Cantonès o de les 1000 cares. El País és de paper amb figures que tenen les cares fetes d’ivori i la roba estan pintades o sedes aplicades. Tot i això el país presenta un trencat a la part central.

Restauración abanico de mil caras
Restauración abanico de mil caras
Restauración abanico de mil caras

Estat final – Ventall de les 1000 cares amb les varetes i guardes metàl·liques i emaltades. En primer lloc s’han fet empelts de paper japó sobretot en les més febles i en conseqüència s’han reconstruït pictòricament buscant els mateixos colors.

Recuperació Ventalls de seda amb varetes de nacre rossa

Recuperación de abanico de seda rasgada y varilla de nácar rubia
Recuperación de abanico de seda rasgada y varilla de nácar rubia
Recuperación de abanico de seda rasgada y varilla de nácar rubia
Recuperación de abanico de seda rasgada y varilla de nácar rubia

Estat Inicial – Ventall amb país de seda pintat i varetes de mareperla rosses. El país presenta diferents trencats a la seda. A causa del pas del temps i per evitar que es trenqués més es va col·locar a la zona del revers cintes adhesives, anomenades comunament zel. Aquest fet ha perjudicat la mateixa seda. La guarda presenta un trencat.

Restauración de abanico nácar dorado
Restauración de abanico nácar dorado
Restauración de abanico nácar dorado
Restauración de abanico nácar dorado

Estat final – El procés de restauració ha consistit en l’extracció de les cintes adhesives que s’havien aplicat a la zona del revers, mitjançant calor i en certs casos amb procés químic, intentant no fer malbé la seda del país. A causa del mal estat del país s’ha fet un país nou a la zona del revers. Les varetes de mareperla trencades s’han enganxat i reforçat.

A Eulàlia Restauradora som especialistes en la restauració ventalls de tota mena i època. Ventalls plegables o fixos, Isabelinos, amb país de roba, paper, seda o tul, amb varillatges d’os, nacre o metàl·lics, etc. Contacta’m i demana pressupost sense compromís!

També ens dediquem