(+34) 650 038 729 Barcelona

Restauració de Ceràmica


Quan afrontem la restauració d’una peça valuosa de ceràmica o porcellana, la nostra idea sempre és que quedi perfecta, que no es noti el trencament o desperfecte que va patir aquesta peça.