(+34) 650 038 729 Barcelona

Restauració de Porcellana


La ceràmica és molt delicada i fràgil i es pot trencar més fàcilment que un altre tipus de materials.